maczki skalne

MĄCZKI SKALNE

Mączki skalne od niepamiętnych czasów były piewszymi nawozami używanymi w rolnictwie, zawierały podstawowe elementy mineralne potrzebne do zachowania równowagi biologicznej roślin i gleby. Mączki skalne uzyskiwane w dzisiejszych czasach - powstałe na wskutek mechanicznego mielenia skał posiadają dokładnie te same właściwości, co proszek skalny powstały poprzez ich rozkruszanie i rozpuszczanie przez naturalne procesy zachodzące w przyrodzie tj. erozję i wietrzenie. Mechanicznie rozdrobniona skała podana do gleby jest następnie rozpuszczana przez mikroorganizmy, które oddziałując na nią uwalniają minerały potrzebne roślinom do wzrostu i rozwoju. Jest to naturalny proces remineralizacji gleby.

Skała jest jednolitą bryłą utworzoną
w naturalnym procesie geologicznym
z jednego lub więcej minerałów.

Jesli porównamy skałe do ciastka
 zauważymy, że składa sie ono z:
 mąki, tłuszczu, cukru itd..
 W przypadku skały tymi składnikami
są minerały które ją tworzą.
skaly

Proces remineralizacji gleby przebiega dynamicznie i jest zależny od tzw. aktywność glebowej, oznaczającej szereg procesóch biochemcznych zachodzących w glebie. Aby mogły one swobodnie przebiegać konieczne jest zachowanie w glebie odpowiednich proporcji pomiędzy minerałami, składnikami organicznymi, powietrzem i wodą. Dopiero wówczas organizmy glebowe będą miały odpowiednie warunki pozwalające przekształcić glebę w żywą warstwę skorupy ziemskiej tzw. "żywą glebą" gwarantującą otrzymanie zdrowych roślin.  

NATURALNE MINERAŁY

maczkiskalnewrolnictwie Minerały zawarte w skałach są substancjami nieorganicznymi pochodzenia naturalnego, których skład i właściwości zostały scharakteryzowane. Zawarte w minerałach składniki takiej wapń, żelazo, fosfor, potas,... są  niezbędne do funkcjonowania organizmu człowieka i są mu dostarczane w spożywanych posiłkach. Wszystkie te składniki pochodzą z ziemi, skąd są stopniowo pobierane przez rośliny, które mają zdolność ich absorbcji w procesie tworzenia swoich tkanek. Minerały zawarte w roślinach są z kolei przekazywane wraz z pożywieniem spożywającemu je człowiekowi. Właściwe odżywianie bazujące na roślinach powinnoi opierać sie na różnorodności minerałów dostarczanych w pożywieniu jak również na ich odpowiedniej ilości i jakości.