maczki skalne


Dr. Joel Wallach - rola minerałów w żywieniu

wall-rolamineralowwzywieniu Dr. Joel Wallach spędził‚ ponad 40 lat na badanie i obserwowanie wpływu poszczególnych składników pokarmowych na zdrowie. w 1991 roku został‚ zgł‚oszony do Nagrody Nobla. Obecnie prowadzi szeroka kampanię na temat roli i znaczenia minerałów w żywieniu człowieka.
W swojej książce "Martwi lekarze nie kłamią" opisuje rolę składników mineralnych, witamin i ziół‚ w zapobieganiu (i przezwyciężaniu) ponad 400 chorób oraz problemów zdrowotnych.


W swych publikacjach i wykładach Wallach kładzie szczególny nacisk na znaczenie minerałów dla zachowania zdrowia. Sytuacja jest, jak mówi, wręcz dramatyczna: "Witaminy są wytwarzane przez rośliny, minerały — niestety, nie. Pobierane są przez rośliny z gleby, a tam ich nie ma. Podczas sztucznego nawożenia dostarczamy glebie tylko trzy podstawowe składniki: azot, fosfor i potas. Są one potrzebne do wzrostu roślin, co jest ważne dla rolników, bo nie zarabiają oni na zawartości witamin w swoich plonach, lecz na ich ilości. Wystarczy 5-10 lat, aby przy braku odpowiedniego nawożenia całkowicie wyjałowić glebę ze składników mineralnych. Jeśli z gleby wyciąga się 60 składników, a dostarcza trzy, to bilans jest całkowicie zachwiany". 

Nasze ciał‚a potrzebują 90 niezbędnych składników odżywczych. Chroniczny niedobór tylko jednego może skutkować pojawieniem się aż 10 chorób — łącznie daje to 900 chorób, którym można zapobiegać prawidłowym odżywianiem. Jest tylko jedno ale — mówi Wallach. Dziś nie ma czegoś takiego jak prawidłowe odżywianie, bowiem w glebie tragicznie brakuje minerałów. A jeżeli nie ma ich w glebie, z której pochodzi nasza żywność, nie ma ich w naszej żywności.***


Dr. Juliusz Hensel - prekursor ekologicznego rolnictwa

chlebzkamienia-juliushensel Dr Juliusz Hensel napisał pionierską książkę "Chleb z kamieni" wydaną w 1894 roku. Był‚ z wykształcenia chemikiem, który odkrył‚ że dodanie drobno zmielonych skał‚ (pyłu kamiennego) do gleby daje roślinom odporność na zakażenia bakteryjne i grzybicze. Był‚ przeciwnikiem stosowania syntetycznych nawozów w rolnictwie. Pięćdziesiąt lat później ekologiczni rolnicy i ogrodnicy dołączyli do niego w tym myśleniu. Hensel wierzył‚ również, na podstawie przeprowadzonych badań gospodarstw rolnych, że mączki skalne mogą zastąpić nie tylko chemiczne nawozy sztuczne, ale również organiczne nawozy odzwierzęce. Zalecał‚ stosowanie sproszkowanych minerałów do nawożenia gleby, szczególnie granitu. Dzięki swej pracy połączył chemię rolna z biochemią żywienia tworząc teorię, że chemia życia jest ściśle związana z chemią gleby, a nawozy syntetyczne jedynie rozregulowuja oraz niszczą delitakną równowagę chemiczną gleby. 

Sproszkowane skały przywracają naturalną (mineralną) równowagę gleby, są sposobem na produkcję zywności bogatej w wartości odżywcze i o wspaniałym smaku. Ksiżka którą napisał‚ jest klasycznym dzie‚em o zrównoważonym rolnictwie, natomast jej autor, sam Juliusz Hensel był‚ człowiekiem, który w swoim myśleniu wyprzedzał‚ epokę w której żył‚.


***

Dr Philip Callahan i paramagnetyczne skały

paramagnetyczneskaly Dr Philip Callahan, autor 17 książek i ponad 150 innych publikacji, uchodzi za czołowy autorytet w dziedzinie rolnictwa organicznego. Jego najważniejszą pracą jest książka "Paramagnetyzm" (PARAMAGNETISMO: Redescubriendo la fuerza secreta del crecimiento, Austin Texas, Acres USA 1995) Jego przełomowe prace w dziedzinie owadów oraz promieniowania podczerwonego stanowią kamień milowy w zrozumieniu związku między odżywianiem a presją szkodników.

"Początki mojego zainteresowania paramagnetyzmem sięgaja moich badań świętych miejsc. Odwiedzałem te miejsca na całym świecie – katolickie, buddyjskie, muzułmańskie, a nawet święte miejsca australijskich Aborygenów. Zauważyłem, że wszędzie tam rośliny rosły lepiej i że zawsze były tam skały. Dalsze badania ujawniły, że te skały były wysoce paramagnetyczne".

źródło: http://boberov.vv.si/Kippin/!a-bioinformacja/bio-004.htm


***


Dr Sebastiao Pinheiro
 

sebastiaoPinheiro Dr Sebastiao Pinheiro - członek Rady Ekonomi Alternatywnej Uniwersytetu Narodowego RIO GRANDE w Brazyli. Autor ponad 24 książek nt. rolnictwa ekologicznego. Wygłosił ponad 600 konferencji i dał ponad 500 kursów. Jako naukowiec jest twórcą środków użyźniających glebę na bazie mączek skalnych. Jest autorem stwierdzenia:

Nie jest właściwym nadanie mączkom skalnym nazwy "nawóz",
gdyż są one czymś więcej niż zwykłym nawozem z uwagi na fakt,
że przywracają naturalne warunkido rozwoju roślin,
podczas gdy nawozy jedynie dostarczaja sztucznej pomocy
 i to tylko jako środek paliatywny.


Źródło: artykuł "Mączka skalna alterantywą dla rozwoju" - Walter Carvallo Mendoza