--maczki skalne

                           
NATURALNA REMINERALIZACJA Naśladowanie natury w swojej pracy, jest kluczem do sukcesu – obfitych i zdrowych plonów. Stosowanie mączek skalnych w rolnictwie to sposób wzbogacania gleby, który wymyśliła sama przyroda.
       

Gleba jest bazą z której czerpie roślina. Jednak jej sztuczne nawożenie nie jest dobrą metodą dla naszego zdrowia. Nawozy sztuczne są niekompletnym uzupełnieniem mineralnym gleby. Stosowanie pestycydów, żeby wspomóc rośliny i ochronić je przed szkodnikami odbija się tylko na pogorszeniu naszego zdrowia i zwiększeniem ilości toksyn z którymi musimy sobie poradzić.

Mączki skalne są holistyczną alternatywę wzbogacenia gleby w naturalne minerały,
sprawiają że ziemia staje się "żywa" oraz posiada warunki aby to życie dalej tworzyć i przekazywać.


CZYM JEST "ŻYWA" GLEBA?

Regeneracja ziem zdewastowanych przez przemysł chemiczny kładzie nacisk na trzy podstawowe elementy konieczne do uzyskania zdrowej ziemi: minerały, materia organiczna, mikroorganizmy. Elementy te tworzą zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby zapewniający roślinom odpowiednie warunki wzrostu (odpowiednie składniki pokarmowe, wodę i powietrze glebowe).

Prawidłowy udział w/w elementów pozwala otrzymać tzw. żywą glebę, w której mieszkaja miliardy mikroorganizmów. Obraz takiej ziemi możemy zobaczyć za pomocą zdjęć chromaograficznych. Jednym z pierwszych naukowców, który tworzył i rozwijał tą technikę do badania gleby był Ehrenfried Pfeiffer (uczeń Rudolfa Stinera). Jest on odpowiedzialny za naukowe potwierdzenie teorii żyjącej gleby.


Chromatografia pozwala dokonać analizy gleby w oparciu o otrzymany obraz.
Różnica pomiędzy ziemią "żywą" a ziemią martwą uzyskane za pomocą chromatografii
przedstawiają poniższe zdjęcia
.
ziemia-zycieZIEMIA ŻYWA ziemiamartwaZIEMIA MARTWA

"Żywa" gleba jest najliczniej zasiedlonym biotopem jaki istnieje. W jednym centymetrze gleby żyją miliardy organizmów mikroflory (ok. miliard na gram). Na jednym hektarze łąki może żyć aż do 4 ton dżdżownic! Ten mikroświat kształtuje się przez wiele lat, w zrównoważony i zharmonizowany sposób.

Niestety, to środowisko dotychczas było prawie nieznane i lekceważone. Zaś w tej chwili gleby umierają z powodu chemicznej degradacji zwanej dewastacją.

W "żywej" ziemi zachodzą nieustannie intensywne procesy. Zarówno skały, jak nieżywe organizmy i ich części są rozkładane do prostych związków mineralnych, te z kolei są źródłem pokarmu dla roślin. W procesie tym uczestniczy cały skomplikowany łańcuch wzajemnie od siebie zależnych drobnych zwierząt (owady, robaki, wieloszczety, skorupiaki, pierścienice i inne), bakterii, grzybów... Każdy z tych organizmów żyje w określonej warstwie ziemi, na określonej głębokości. Inne, np. dżdżownice, przemieszczają się swobodnie w górę i w dół. Przez organiczne nawożenie tak naprawdę nie odżywiamy bezpośrednio roślin - a jedynie organizmy glebowe, które dopiero doprowadzają nawozy do formy przyswajalnej przez rośliny. Do niezbędnych dla roślin pierwiastków zawartych w nawozach należą makroelementy: azot, fosfor, potas, wapń, magnez i siarka oraz mikroelementy: żelazo, cynk, miedź, bor, molibden i chlor.


Inż. Jairo Restrepo Rivera ur. w Kolumbi i posiadający Brazylijskie obywatelstwo, niestrudzony współczesny propagator "zdrowego" rolnictwa. Jest autorem wielu książek o tematyce ekologicznej, jak również kursów i warsztatów popularyzujących wykorzystanie chromotografi do badania gleby. Wygłosił ponad 320 miedzynarodowych konferencji. Propagując swoje idea wystapił na ponad 37 uniwersytetach Ameryki łacińskiej i na Karaibach. Współzałożyciel i członek COAS Columbia (Rada Rolnictwa Samowystarczalnego i Permakultury). JairoRestrepoRiveraJairo Restrepo Rivera

Żywa ziemia jest pulchna i napowietrzona. Dobrze gromadzi wodę. Gromadzi też sole mineralne, więżąc je na dłuższy czas w tzw. gruzełkach. Gruzełki uformowane są z gliny związanej z prawie rozłożoną materią organiczną. Jest to jakby poślubienie tego, co mineralne, z tym, co organiczne, bo glina jest ostatecznym rezultatem rozkładu skał, a związki organiczne z nią związane pochodzą od żywych organizmów.  

Co się dzieje, kiedy ziemia jest martwa? Wszystkie te procesy ustają, materia rozkłada się do soli organicznych, które są wypłukiwane przez wodę. Ziemia traci swoją porowatość, staje się zlewna. Nie potrafi już magazynować wody i odprowadzać jej w głąb. Stąd zalane pola, gnijące zasiewy i powodzie przy lada większym deszczu. Nawet jeśli dodamy materię organiczną do takiej gleby, to nie będzie komu jej rozłożyć w związki dostępne dla roślin. 

Jeśli chcemy mieć zdrowe, bujne rośliny w ogrodzie, musimy w pierwszej kolejności mieć w nim żywą glebę. Możemy to zrobić, zapewniając naszym sprzymierzeńcom i darmowym robotnikom, czyli wszystkim tym organizmom, jak najlepsze warunki oraz źródło pożywienia. Znacząco może nam w tym pomóc biodynamika - systemem zrównoważonego rolnictwa opracowanym przez austriackiego filozofa/ mistyka Rudolfa Steinera. 


OD ŻYWEJ GLEBY DO BIODYNAMIKI


Biodynamika jest metodą produkcji rolnej bardzo zbliżonej do organicznej. Jej założeniem jest stworzenie środowiska bogatego w substancje odżywcze i mikroorganizmy, które tworzą naturalną równowagę

Naukowe podstawy biodynamice nadał im Ehrenfried Pfeiffer, a badania nad jej efektywnością prowadzone były w Niemczech, USA, Australii oraz w wielu innych krajach Europy Zachodniej. Obecnie biodynamiczne uprawy występują w ok. 50 krajach, a największy areał upraw zajmują w Niemczech, Indiach i we Włoszech.
 
Biodynamika wyklucza użycie nawozów sztucznych oraz chemicznych środków ochrony roślin, a bezpieczeństwo upraw przed szkodnikami ma zapewnić bioróżnorodność ekologiczna.

remineralizacjaziemi “Żywa gleba”, w odpowiedni sposób nawożona i uprawiana, ma właściwości samoregulowania i samouzdrawiania.
 

Obecnie uważa się, że biodynamika ma podobną skuteczność upraw co uprawy ekologiczne (jeden i drugi kierunek się wzajemnie przenika: rolnictwo ekologiczne wywodzi się z biodynamiki, a biodynamika jest ekologiczną produkcją rolną). W wykonywanych wieloletnich eksperymentach zauważono, że w różnych typach upraw ekologicznych i biodynamicznych bioróżnorodność gleby jest wyraźnie wyższa niż w rolnictwie konwencjonalnym. Badania wskazują, że dopływ składników odżywczych (azotu, fosforu itd.) do gleby w rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym jest mniejszy o 34 do 51 % w porównaniu z rolnictwem konwencjonalnym, mimo to plony są tylko ok. 20% niższe. Zaletą rolnictwa biodynamicznego jest również większa złożoność chemiczna produkowanej żywności, co ma swoje odzwierciedlenie w smaku.

Metoda biodynamiczna stawia na pełną harmonię działalności człowieka z przyrodą i dobre funkcjonowanie ekosystemu. Wysokość plonu jest tu mniej ważna, najważniejsza jest jakość wytworzonej żywności. Żywność biodynamiczna jest najwyższej jakości, nawet w porównaniu do uzyskiwanej w innych metodach rolnictwa ekologicznego. W procesie jej produkcji nie używa się syntetycznych środków, takich jak nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy, hormony wzrostu, antybiotyki itp., których pozostałości niestety znajdują się w konwencjonalnej żywności. Ich negatywny wpływ na zdrowie jest niepodważalny. Żywność biodynamiczna wyróżnia się smakiem, aromatem, barwą ale przede wszystkim wartością odżywczą. Dlatego jest poszukiwana przez osoby dbające o zdrowie. Szczególnie jest polecana dla niemowląt, matek karmiących i rekonwalescentów.

MĄCZKI SKALNE - TO NATURALNY SPOSÓB REMINERALIZACJI GLEBY

Dostarczenie zubożonej glebie mączki skalnej w łatwej do chemicznego rozłożenia pylistej postaci
powoduje kompleksową „remineralizację” podłoża glebowego. Po wymieszaniu  mączek pochodzących z  różnych skał‚ otrzymuje Psię kompleksowy i naturalny produkt do rozsypania na działce. Każdy rodzaj zmielonych skał‚ dostarcza różnych ilości składników odżywczych. Główne minerały występujące w mączkach to: potas (K), fosfor (P), wapń„ (C) i magnez (Mg). Zawierają one także mikroelementów, takich jak cynk (Zn), krzemu (Si), miedzi (Cu) i żelaza (Fe). Ważne jest aby w skład nawozu weszły skały o różnych barwach, w ten sposób majż Państwo gwarancję dostarczenia glebie szerokiego spektrum potrzebnych minerałów.

mineralywrolnictwie Mączki skalne stosowane do remineralizacji gleby są mieszaniną wielu różnych skał -
co zapewnia dostarczenie jej całego spektrum cennych i potrzebnych minerałów.


Biorąc pod uwagę rodzaj i stan gleby na Państwa działce, mączka skalna stosowana do jej remineralizacji powinna dostarczać glebie szczególnie tych składników, których jej najbardziej brakuje. W takiej sytuacji odpowiednie proporcje udziału poszczególnych mączek powinny być poprzedzone analizą gleby.